Contact 4 – 2023

We kennen allemaal wel dat gevoel dat je twijfelt of een verhaal wel klopt. In het laatste nummer van Contact (uitgave van het ESDA Instituut) van 2023 gaat het over: ‘Waar of niet waar?’ Dit thema wordt door de auteurs van verschillende kanten belicht. Ook in de Bijbel staan vele verhalen over waarheid en onwaarheid. Zoals Tomas die twijfelt of Jezus echt is opgestaan. Eerst zien, dan geloven is een bekende uitdrukking in dit verband. We zijn op weg naar Kerst en vieren dan de geboorte van Jezus. Sommigen betwisten ook dit verhaal, maar auteur ds. Wim Altink noemt de geboorte van Jezus meer dan een gewone waarheid. Hij schrijft: ‘Het is liefde voor de waarheid (Jezus is geboren in mijn hart).’ En dat gebeurt bij sommige mensen gelukkig elke dag opnieuw. De redactie wenst de lezer van Contact een gezegende Kerstperiode toe!

Contact December 2023

Contact 3 2023

Het thema van het derde nummer van Contact is zeer actueel: Afval. Ook deze zomer lagen de stranden vol met afval. Het thema wordt weer van verschillende kanten beschreven. Veel mensen willen minder gewicht en volgen een dieet om af te vallen. Vanuit het geloof hebben we een verantwoordelijkheid voor Gods schepping. En in Loenen heeft adventist Gabriëlle Berger een kringloopwinkel (De Waterlelie). ‘God heeft ons opdracht gegeven om zorg te dragen voor onze medemens en rentmeesters te zijn over de hele wereld en wat Hij ons geeft.’ Wij wensen iedereen weer veel leesplezier! Via de PDF of het bladersysteem.

Contact 2 2023

Het tweede nummer van Contact van dit jaar staat in het teken van Energie. Een onderwerp dat ons vooral begin dit jaar nadrukkelijk bezighield vanwege de hoge energiekosten. De auteurs van dit nummer van Contact tonen aan dat je dit onderwerp van veel kanten kunt belichten. Inzet van de schrijvers is dat de lezer van de artikelen veel energie krijgt. Een van de verhalen gaat over de doop van Jezus die hierna een energieke indruk maakte. ‘En, heel belangrijk, Jezus ontvangt deze energie niet voor zichzelf. De Geest is er voor de ander: de armen, de gevangenen, de blinden, de onderdrukten.’
Wij wensen u weer veel leesplezier!

Contact Juni 2023

Contact 1 2023

Kennis is een breed begrip. Dat laten de auteurs van de artikelen in het eerste nummer van Contact in 2023 op gevarieerde wijze zien. Kennis doe je op tijdens het opgroeien in het gezin, op school of in ontmoeting met anderen. In de Bijbel heeft God zich geopenbaard als de bron van alle kennis. Als gelovigen mogen we levenslang leerlingen van Hem zijn. We staan aan de vooravond van Pasen waar we Jezus’ opstanding gedenken. Paulus zegt in de Bijbel vol overtuiging tegen ons: ‘Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos’ (1 Korintiërs 15-17).

Wij wensen u veel leesplezier! Via deze PDF of via ons bladersysteem

Contact 4 2022

In deze tijd van het jaar vragen veel mensen zich af: waar gaan we naartoe in het nieuwe jaar? In het laatste nummer van Contact van 2022 – een uitgave van het ESDA Instituut – staan veel richtinggevende verhalen. Over onder andere je richtingsgevoel op de weg, over de richtingwijzers in het christelijk leven en over de wijzen uit het Oosten die de richting van de ster volgden. Arnoud van den Broek sloeg letterlijk een andere richting in en begon aan een theologiestudie tot predikant.

Lees Contact via deze PDF of via ons bladersysteem

Contact 3 2022

Wie kent niet het lied van Herman van Veen ‘Opzij, opzij, opzij’. Laat het thema van het derde nummer van Contact (uitgegeven door het ESDA Instituut) nu Urgent! zijn. We hebben vaak haast in het leven, maar enkele auteurs in dit nummer van Contact laten juist weten dat rust nemen (onthaasten) ook belangrijk is. ‘Iets wat urgent is, is niet altijd belangrijk’, schrijft bedrijfsarts Willem van Rhenen. In de Bijbel komen ook urgentieverhalen voor zoals in het Marcus-evangelie. Vier mannen brengen hun verlamde vriend op een draagbaar bij Jezus. Die onderbreekt Zijn betoog en spreekt de bevrijdende woorden tot de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis’ (Marcus 2:11). We wensen u weer veel leesplezier!

Lezen kan via de PDF of door ons magazine door te bladeren. We wensen u veel leesplezier!

Contact 2 2022

Helden. Dat is het thema van het tweede nummer van Contact, het driemaandelijkse magazine van de stichting ESDA. Veel helden komen in dit nummer langs: uit de popmuziek, uit (strip)boeken, uit het verleden en uit onze tijd, maar ook komen Bijbelse helden voorbij. Bijvoorbeeld Jozef, Ruth en Jezus. In coronatijd zagen veel Nederlanders verpleegkundigen, verzorgenden en artsen als helden van de samenleving. Rens Bijma was al met pensioen, maar keerde terug als IC-verpleegkundige. Hij houdt niet zo van menselijk heldendom zegt hij in Contact. ‘Het enige voorbeeld voor ons is Jezus.’

Lezen kan via PDF of door ons magazine door te bladeren. We wensen u veel leesplezier!

 

Contact 1 2022

‘Denken|Doen’. Dat is het thema van het eerste nummer van Contact van dit jaar, uitgegeven door het ESDA Instituut. Het thema wordt door verschillende auteurs belicht. De ene mens is meer een denker en de andere meer een doener. Soms lijkt praten makkelijk dan je handen uit de mouwen te steken. ‘Geen woorden maar daden’, als het ware. En hoe kom je van christelijk denken naar christelijk doen? Het thema komt ook regelmatig terug in de Bijbel. En in de Bijbel passen ‘goed denken’ en ‘goed doen’ zelfs heel goed bij elkaar, zo valt in een van de artikelen te lezen. Wij wensen iedereen weer veel leesplezier.

Lezen kan via de PDF of door ons magazine door te bladeren. We wensen u veel leesplezier!

Contact 4 2021

We leven in onzekere tijden. En onzekerheid kan angst tot gevolg hebben. De kersteditie van Contact (uitgave van het ESDA-Instituut) gaat over het thema Angst. Verschillende auteurs schrijven in dit nummer dat we juist als gelovige mensen geen angst hoeven te hebben. ‘Jezus bevrijdt ons van onze angst’, schrijft emeritus predikant Reinder Bruinsma, dat is de boodschap van de Immanuel die wij aan alle mensen om ons heen mogen doorgeven ‘Hij geeft ons de innerlijke vrede die ons van onze angst bevrijdt!
Wij wensen iedereen veel leesplezier!

Lezen kan via de PDF of door ons magazine door te bladeren. We wensen u veel leesplezier!

 

Contact 3 2021

We naderen het najaar. Heel toepasselijk staat het derde nummer van 2021 van Contact (uitgave van het ESDA-Instituut) in het teken van ‘Oogst’. Oogsten is lang niet voor iedereen in deze wereld een vanzelfsprekendheid en daarom mogen we dankbaar zijn als we kunnen oogsten.  In dit nummer van Contact is er ook aandacht voor het kleinschalige oogsten: de moestuin. Karel de Deckere uit Middelburg zegt hierover: ‘De overweldigende rijkdom van de hele schepping geeft keer op keer gevoelens van dankbaarheid en vrede.’

Lezen kan via de PDF of door ons magazine door te bladeren. We wensen u veel leesplezier!