Archeologie in bijbelse landen

Een fascinerende rondreis in de vorm van een cursus langs alle belangrijke plaatsen in het Midden-Oosten. Ook digitaal beschikbaar! Plaatsen die van belang zijn in de huidige wereldpolitiek, maar ook duizenden jaren geleden al het centrum van het wereldtoneel vormden. Maak kennis met de achtergronden van landen en volken zoals die in de Bijbel beschreven worden. En met archeologische opgravingen, die de in de Bijbel genoemde feiten en gebeurtenissen op objectieve wijze staven. Deze cursus vormt een goede opstap naar cursussen die directer betrekking hebben op de Bijbel zelf.

Voor deze cursus worden geen kosten berekend.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, waaronder het ESDA Instituut valt, respecteert uw privacy. Daarom stellen wij alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van u hebben zorgvuldig en beveiligd in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring leest u hier meer over.

Wij gebruiken de gegevens die u hier invoert om in te schrijven voor een cursus. Gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken en u op de hoogte houden van onze projecten en activiteiten? Zo ja, wilt u dit dan aanvinken? Uiteraard kunt u dit te allen tijde stopzetten. Wij bieden mogelijkheden om u uit te schrijven in al onze uitingen.

Akkoord