Kom tot leven

Een bijbelcursus die zeer geschikt is voor een eerste óf hernieuwde kennismaking met de inhoud van de Bijbel. Ook digitaal beschikbaar!Een cursus die niet alleen inzicht geeft in de werkelijke bedoelingen van de Bijbel, maar die ook verbanden legt met het dagelijkse leven van nu. Niet langer hoeft u de Bijbel als sprookjesboek of
achterhaald geschiedenisboek te zien. De oude verhalen krijgen betekenis en de raakvlakken met ons leven van nu worden duidelijk. Het boek dat zo lang gesloten bleef krijgt weer zin als handleiding voor de mens van alle tijden.

Voor deze cursus worden geen kosten berekend.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, waaronder het ESDA Instituut valt, respecteert uw privacy. Daarom stellen wij alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van u hebben zorgvuldig en beveiligd in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring leest u hier meer over.

Wij gebruiken de gegevens die u hier invoert om in te schrijven voor een cursus. Gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken en u op de hoogte houden van onze projecten en activiteiten? Zo ja, wilt u dit dan aanvinken? Uiteraard kunt u dit te allen tijde stopzetten. Wij bieden mogelijkheden om u uit te schrijven in al onze uitingen.

Akkoord